Хэрэглэгчийн хэрэг

тохиолдол (1)

Өлсгөлөн дэх биеийн тамирын заал

тохиолдол (2)

Энэтхэг дэх биеийн тамирын заал

тохиолдол (5)

Орос дахь биеийн тамирын заал

хэрэг (4)

Беларусь дахь зочид буудлын биеийн тамирын заал

тохиолдол (3)

Гахан дахь биеийн тамирын заал

хэрэг (6)

Польш дахь биеийн тамирын заал