Үзэсгэлэн

үзэсгэлэн (2)

2019 оны Хятадын спортын шоу

үзэсгэлэн (4)

2019 оны Хятадын спортын шоу

үзэсгэлэн (6)

2019 Chinafit

үзэсгэлэн (7)

2019 Chinafit

үзэсгэлэн (9)

2019 FIBO

үзэсгэлэн (11)

2019 FIBO